Doradztwo zawodowe

Ścieżki kształcenia

Schemat pokazuje możliwe drogi kształcenia przez całe życie.

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów gimnazjum od 1 września 2017 r., 1 września 2018 r., 1 września 2019 r.

gimnazjum.png

Poniższy schemat obowiązuje absolwentów szkoły podstawowej od 1 września 2019 r.

Źródło: www.doradztwo.ore.edu.pl

Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego: System doradztwa zawodowego

KILKA PROPOZYCJI TESTÓW I ANKIET, KTÓRE POMOGĄ W ZBADANIU WŁASNYCH PREDYSPOZYCJI, ZAINTERESOWAŃ I SKŁONNOŚCI ZAWODOWYCH

Wykorzystano ankiety i testy ze strony wydawnictwa WSiP oraz z poradnika J.Woronieckiej "Przygotowanie uczniów gimnazjum do wyboru zawodu".