Kalendarz

 

PRZERWY ŚWIĄTECZNE, DNI WOLNE, TERMINY ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

1. Dzień Edukacji Narodowej 14.10.2018
2. Środa– dzień wolny od zajęć dydaktycznych- nauczyciele pełnią dyżury 31.10.2018
3. Wszystkich Świętych 1.11.2018
4. Piątek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych- nauczyciele pełnią dyżury 2.11.2018
5. Święto Niepodległości 11.11.2018
6. Zimowa przerwa świąteczna 24.12.-31.12.2018
7. Nowy Rok 01.01.2019
8. Trzech Króli 06.01.2019
9. Ferie zimowe 14.01.2019-27.01.2019
10.

Egzamin gimnazjalny - część humanistyczna i język polski

10.04.2019
11. Egzamin gimnazjalny - część matematyczno - przyrodnicza
11.04.2019
12. Egzamin gimnazjalny -  język obcy nowożytny, poziom podstawowy i rozszerzony
12.04.2019
13 Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019-23.04.2019
14. Wtorek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych- nauczyciele pełnią dyżury 30.04.2019
15. Święto Pracy  01.05.2019
16. Święto Flagi -  czwartek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych- nauczyciele pełnią dyżury 02.05.2019
17. Święto Konstytucji 3 Maja  03.05.2019
18. Poniedziałek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych- nauczyciele pełnią dyżury 10.06.2019
19. Boże Ciało 20.06.2019
20. Zakończenie roku szkolnego 21.06.2019
21. Ferie letnie 22.06.-31.08.2019

KLASYFIKACJA (w przygotowaniu)

1. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych za I półrocze 
2. Termin wystawienia ocen za I półrocze 2016/2017
3. Klasyfikacja za I półrocze
4. Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych
5. Termin wystawienia ocen rocznych 
6. Klasyfikacja  roczna

EGZAMINY GIMNAZJALNE

1. Część humanistyczna – środa 10.04.2019
2. Część matematyczno – przyrodnicza – czwartek 11.04.2019
3. Część z języka obcego – piątek 12.04.2019
DODATKOWE DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH
1. Środa– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 31.10.2018
2. Piątek– dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.11.2018
3. Wtorek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 30.04.2018
4. Czwartek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 02.05.2018
5. Poniedziałek – dzień wolny od zajęć dydaktycznych 10.06.2018

Uwaga! W kalendarzu roku szkolnego mogą nastąpić zmiany lub uzupełnienia!