Podstawowe dane
    • Siedzibą Gimnazjum im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Oleśnie jest budynek wspólny ze Szkołą Podstawową w Oleśnie mieszczący się przy ulicy Szkolnej 5.

    • Gimnazjum  kształci obecnie 47 uczniów w 3 oddziałach. Z młodzieżą pracuje 17 nauczycieli, ponadto szkoła zatrudnia 1 pracownika administracji i 1 pracownika obsługi. Dyrektorem gimnazjum jest mgr Mariola Chwałek.

    • Szkoła ostatni rok kształci młodzież. Od września 2019 Gimnazjum zostanie wygaszone, co wynika z reformy szkolnictwa. 

    • Sale lekcyjne wykorzystywane przez uczniów Gimnazjum  to sale: 45, 46, 47.

szkola

Galeria