Sztandar szkoły

Rewers sztandaru Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszynskiego w Oleśnie

sztandar1 max

Awers

sztandar max

Galeria