Rada Rodziców

Danuta Wątroba - przewodnicząca
Urszula Kaczmarska - z-ca przewodniczącego
Liliana Drąg- skarbnik
Barbara Dynak - członek
Elżbieta Kułaga - członek
Agnieszka Bator - członek
Renata Owsiak - członek
Eugeniusz Dymon - członek
Adam Rzemiński - członek
Marta Żołądź - członek
Zofia Dragan - członek
Agnieszka Łucek - członek

Galeria