Samorząd Uczniowski

 

Skład samorządu:

Przew. Patryk Biedak - kl. III A

Z-ca:Małgorzata Krupa, 

                Patrycja Krupa

 

Sekcja muzyczna:

        Mateusz Machacz

        Tomasz Golonka

        Jakub Małek

        Bartosz Grabka

        Artur Dziura


Poczet sztandarowy:

        Mateusz Łapa

        Małgorzata Krupa

        Patrycja Krupa

 

      Tomasz Golonka

      Małgorzata Węgiel

      Kinga Ziemian

 
 

 

 

 samorząd uczniowski