Pedagog

W wychowaniu chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem – o to aby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co „,ma”, co „posiada” umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy aby również umiał „być” nie tylko z „drugim”, ale także i „dla drugich”

/Papież Jan Paweł II/

Drogi uczniu!

Zwróć się do Pedagoga, gdy:

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny
 • jesteś krzywdzony, nie umiesz się bronić
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • ktoś Cię szantażuje i stosuje wobec Ciebie przemoc
 • straciłeś ochotę do nauki
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • czujesz się ośmieszany, upokorzony
 • chciałbyś pomóc innym lecz nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Możesz liczyć na:

 • całkowitą dyskrecję - wszystko o czym powiesz zostanie na zawsze Twoje; nawet jeśli czasem Pedagog będzie namawiał Cię do poszerzenia grona wtajemniczonych, to decyzja i tak będzie należała do Ciebie
 • życzliwą uwagę niezależnie do tego z jaką sprawą zwrócisz się do Pedagoga
 • uważne wysłuchanie
 • otrzymanie informacji na temat Twojej sytuacji oraz propozycji porady i pomocy

Rodzice uczniów mogą oczekiwać pomocy w rozwiązywaniu sytuacji problemowych dotyczących ich dziecka, takich jak:

 • trudności w nauce, bądź niepowodzeniach szkolnych dziecka - możliwość rozpoznania kłopotów w nauce poprzez kontakt z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy
  z rówieśnikami)
 • pomocy w nawiązywaniu kontaktu z instytucjami pozaszkolnymi wspierającymi młodzież

Przyjdź, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich z nim relacjach
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowawczym
 • masz pytania i nie wiesz do kogo się z nimi zwrócić
 • po prostu szukasz pomocy

Jestem do dyspozycji Uczniów, Rodziców i Nauczycieli w następujących godzinach

Poniedziałek   815– 1215910– 955 - zajęcia rewalidacyjne,

Wtorek           815– 1220910– 955 - zajęcia rewalidacyjne, 1010– 1055 zajęcia rewalidacyjne,

Środa             815– 12201010– 1055 - zajęcia rewalidacyjne, 1110– 1155 zajęcia rewalidacyjne,

Czwartek        815– 1230

Piątek             815– 1100, 910– 955 zajęcia rewalidacyjne,

Uwaga!

Rodzice i młodzież może kontaktować się z pedagogiem w każdy dzień w godzinach pracy pedagoga lub w  każdym innym terminie po wcześniejszym uzgodnieniu.

W ramach swojej pracy Pedagog Szkolny współpracuje z placówkami wspomagającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły jak:

-Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Dąbrowie Tarnowskiej

-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnie

-Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnie

-Komenda Powiatowa Policji w Dąbrowie Tarnowskiej

-Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Dąbrowie Tarnowskiej

-pedagodzy ze szkół podstawowych i gimnazjalnych